Kovács Magyar András: A gyógyíthatatlannak tűnő betegségek megelőzésének és megoldásának kódjai A teremtő információt hordozó Matrix Drops

5 990 Ft

Ajánlás:
Dr. Nagy Attila akadémikus az egyetemes film- és színházművészet doktora
 
Amint Kovács-Magyar András újabb könyvének kéziratát lapozgatom, egy rég megfogalmazott örök bölcsesség, a ”hármas értékkapcsolat” jelenléte és jelentősége körvonalazódik előttem: Igazság, Jóság és Szépség Ez az a szent hármasság, amelyre az emberi fejlődés hajnalától napjainkig minden korszakban elsőrendű eszményképként tekintenek, akárcsak az örök igazságban fénylő isteni jóságra.
 
Barátom sorai azokat a boldog ősi időket juttatják eszembe, amikor sokkal többet tudtak az ember lényéről és a világgal való kapcsolatáról, mint napjainkban – akárcsak e három említett princípiumról is Könyvének megkülönbözetett erénye, hogy benne az igazság, a szépség és a jóság még egy olyan sajátos, Jóistentől kapott jóra való törekvéssel fonódik egybe, amely átsugárzik a sorokon és emberileg nagyon magas szférákba emeli olvasóját.
 
Ez a jóra törekvés tökéletesen harmonizál a tudomány, az etikum és a művészet mai szempontú hármasságával, vagyis azzal a szükségszerű, legértékesebb kapcsolattal, amelynek léteznie kell a minden időben igaz, az erkölcsi jó és a természetes szépség között. Ez az a princípium, amely a tudományos, esztétikai és etikai gondolkodást évszázadokra meghatározta és amelyet – több etikus véleménye szerint – a ,,Teremtő Istenség felfogható elemeinek” kell tekintenünk.
 
Ahogyan haladunk előre a könyv lapjai forgatásakor, betekinthetünk a gyógyító Matrix Dropsok érdekes világába, ugyanakkor egyre jobban belemerülünk a mindenségtan és teremtő Tudat eszmei, elméleti, tapasztalati és gazdag élményelvi tanulmányozásába.
 
Ez a könyv az eszes lélek és a vágy lelke munkája – mondaná Platón, ha ma élne. Igen, mert jelen munka tudományos is, tapasztalati is, de mindenek előtt művészi. Az alkotás, mint művészeti produktum jelenik meg itt újra meg újra. Nem csoda, hiszen elsősorban megismertet azzal a fontos ténnyel, hogy a betegségek jelentős része az emberi lélek egészségével van kapcsolatban, s a gyógyítás nem tudományos és bonyolult definíciókkal érhető el. Ez az út egy olyan rendszer segítségével járható, amely a betegségekre vonatkozó valódi okokat feltárja, ezeket egységbe rendezi, ugyanakkor pontosan megmutatja a gyógyuláshoz vezető utat.
 
A könyv bőséges információt közöl a betegségek okait megfejtő Matrix Drops Computerről és az élőlények öngyógyítását vezérlő készítményekről, ennek a hatásos, gyógyító mechanizmusáról, illetve a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen protokollról. Ez az alkotás egy olyan létérzést teremt, melynek során felismerjük, hogy fizikai testünk az igazsággal szoros és állandó kapcsolatban van, ugyanakkor fizikai testünk mellett megérezzük az igazi szellemiséget is.
 
Saját példámon tudom, mit jelent egészségesnek lenni, de azt is, mennyivel többet jelent ismét egészségessé válni. Márpedig éppen ebben segítenek az MD cseppek, melyeket magam is használtam és ma is használok. Az MD computer által megjelölt cseppeknek a csodálatos tárházával ismerkedhetünk meg e könyv oldalain. Kezdve, a különböző egészségi problémákra választható információs mintákkal, folytatva a családi gondok halmozódásának eseteire és prevenciós célokra. A fölsorolás folytatódik a nehézfém túlterheltségre, vitaminok információzavaraira, a kertek-ligetek védelmére, a negatív környezeti hatások következtében elhangolódott növények számára. A Matrix Drops készítményekkel megvalósulhat a sokak által megálmodott és egészségünk érdekében szükségessé vált szélesebb körű vegyszermentes gazdálkodás és a magas terméshozamú növénytermesztés is.
 
A megtörtént gyógyulások bemutatásainak olvasásakor sok helyen ámulatot érzünk azon csodákat létrehozó Égi erők iránt, akiknek köszönhetően megszülethettek a legkülönbözőbb csodacseppek. Szívhez szólóak azok a beszámolók, amelyek az orvosilag gyógyíthatatlannak vélt betegségekből való gyógyulásokról és Kovács-Magyar András és Ildikó önzetlen segítségéről szólnak. Egyik gyógyult örömmel állapítja meg az MDC létrehozásáról azt, amit magam is szóról-szóra vallok: ennek használata egyre több önismeretre, összefüggésre és a tudás megszerzésének örömére taníthat meg bennünket. Ugyanakkor az is körvonalazódik, amit elejétől-végig érezni a szerző mondataiból:,,sajnálatos jelenség zajlik jó ideje, ugyanis annak a tudásnak a jelentős része, amit iskolákban tanítanak, nem az emberi jellem- és szellemfejlődést, hanem leginkább az ipart és az üzleti érdekeket szolgálja. Ha valaki magasan iskolázott, még nem jelenti azt, hogy életképes is. Sikereink titka nem a mennyiségi tudásban, hanem a magas szintű minőségben rejlik.”
 
Elmondhatjuk, hogy egy életút tapasztalatait, jól fókuszált megfigyeléseit foglalja rendszerbe a szerző, amit egy művészi alkotás által a mai világunk asztalára helyez. Legnagyobb elismeréssel üdvözlöm és ajánlom e munkát, amelyben a szerző gyógyítói tevékenységének kiapadhatatlan vágyában értelmet nyer az igazság, a jóság és a szépség elsőrendűsége, egysége és felsőbbsége.
Dr. Nagy Attila

Egység ár: 5990 Ft/liter
Cikkszám: 96877 Kategória: Címke:

További információk

Kiszerelés